Kokonki - motki ombre
do kasy suma: 0,00 zł

Program lojalnościowy

 

Regulamin programu lojalnościowego

(obowiązuje od 1.04.2023 r.)

 

 

W obrębie sklepu internetowego Kokonki.pl funkcjonuje atrakcyjny program lojalnościowy.

Każdy zarejestrowany Klient otrzymuje za zakupy punkty, które może wymienić na produkty z asortymentu naszego sklepu.

Przyznane punkty są bezterminowe.

 

Każda wydana złotówka to 1 punkt na Twoim koncie

 

1 punkt ma wartość 0,05 zł

 

Przykład: uzbierane 100 punktów ma wartość 5 zł, czyli możesz te punkty wymienić na produkt z naszego asortymentu w cenie 5 zł.

 

 

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin Programu Lojalnościowego:

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma Assarion Wojciech Kobeszko z siedzibą w Jurowcach (16-010 Wasilków), ul. Przyleśna 7, NIP: 5422526603, REGON: 200002837, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest do konsumentów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, którego właścicielem i administratorem jest Organizator.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT – konsument, który uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR – firma Assarion Wojciech Kobeszko z siedzibą w Jurowcach (16-010 Wasilków), ul. Przyleśna 7, NIP: 5422526603, REGON: 200002837, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

2.1.4. PRODUKT – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.1.7. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.kokonki.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest Klient, posiadający zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym.
3.2. Program Lojalnościowy nie jest skierowany do odbiorców hurtowych. 

3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kokonki.pl.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 15.07.2021 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo do wykorzystania zgromadzonych środków przez okres 6 miesięcy po zakończeniu programu.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen Produktów po uwzględnieniu rabatów, bez uwzględnienia kosztu wysyłki.
4.4. Klientowi nie przysługują Punkty, gdy odstąpił on od umowy sprzedaży tego Produktu.
4.5. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu i jego wysłaniu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów w ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
kontakt@kokonki.pl.

4.7. Klient dokonując zakupu Produktów otrzymuje 1 punkt za każdy wydany 1 zł.

4.8. Punkty naliczane są za pierwotnie złożone zamówienie. Jeśli zamówienie będzie łączone/edytowane, np. dodane zostaną do niego produkty, punkty nie zostaną naliczone za te dodatkowe produkty. 

4.9. Za zapisanie się do newslettera Klient otrzymuje jednorazowo 100 punktów.

4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania akcji, pozwalających na zdobycie przez Klienta dodatkowych punktów.

4.11. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1. Klient jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na produkty z asortymentu Sklepu

1 zgromadzony Punkt ma wartość 0,05 zł
5.2.
Przyznane Punkty są bezterminowe.
5.3.
Wymiana na produkty odejmuje wskazane Punkty z puli.

5.4. Zgromadzone Punkty mogą być wymieniane na produkty, tylko podczas składania nowego zamówienia w sklepie.

5.5 Produkty wymienione za Punkty nie podlegają zwrotom.

5.6. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami.
5.7. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

5.8. Nie ma możliwości łączenia Punktów zgromadzonych na różnych kontach.

5.9. W celu wymiany Punktów, należy zalogować się na swoje konto, wejść w panel Konto Klienta, przejść do Programu Lojalnościowego, a następnie Przejdź do listy produktów, które możesz wymienić za punkty i zaznaczyć Wyświetl dostępne dla mnie. Wystarczy potwierdzić Wymień przy wybranym produkcie.

5.9. Za każdy wymieniony produkt zostanie doliczona symboliczna opłata w kwocie 0,01 zł.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kokonki.pl.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kokonki.pl.
7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji, jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz Nagrody.
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi newslettera na zasadach opisanych w polityce prywatności. W każdej chwili możesz zrezygnować.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium